De historische parochiekern van Altenrüthen

Altenrüthen heeft ongeveer 500 inwoners en ligt 2 kilometer ten westen van Rüthen in het district Soest. Tot Rüthen stadsrechten kreeg, heette het huidige Altenrüthen nog "Routhino". In 1200 gaf het deze naam aan de stad. De geschiedenis van het dorp wordt gekenmerkt door de parochie van "St. Gervasius en Protasius". In de tijd van de Karolingers behoorde de parochie tot de 14 voorouderlijke parochies die het missiewerk in Südwestfalen moesten bevorderen. De twee beschermheiligen van de kerk, twee Romeinse soldaten, waren martelaren en werden heilig verklaard. Dit geeft ook de lange geschiedenis van de parochie aan. Er waren vicarieën in verschillende omliggende dorpen aan verbonden. In zijn bewogen geschiedenis moest Altenrüthen talrijke "beproevingen" doorstaan. Kroniekschrijvers schreven bijvoorbeeld over de tijd van de Zevenjarige Oorlog (1756 - 1763). Deze gebeurtenis was echter slechts het hoogtepunt van een reeks plunderingen en plunderingen. Vooral tijdens de vete van Soest (1444 - 1449), de Truchsessiaanse onrust (1583 - 1584) en vooral tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648) hebben de stad, de kerk en de toenmalige kunstschool veel te lijden gehad.

Een reeds in de Karolingische tijd vermeld dorp (Altenrüthen) ligt ongeveer 2 km ten westen van Rüthen.

Als parochie onder het beschermheerschap van de heiligen Gervasius en Protasius was het in de middeleeuwen het kerkelijke en administratieve centrum.
Sinds 1072 (aartsbisschop Anno van Keulen) verbonden met het klooster Grafschaft. Het gaf zijn naam aan de stad Rüthen.

Oude parochiekern met kerk, pastoraat, kerkhof, kerkhofmuur met "voetvallen" en boerderij Schulte-Hötte.
Romaanse kerktoren. Zaalkerk met barok meubilair en orgel uit de 17e/18e eeuw, Romaans collegekruis ("Herrgott von Altenrüthen").

Rondleidingen voor groepen:

Duur van de rondleidingen:
1,5 - 2 uur afhankelijk van de omvang (kan ook ingekort worden).

Data:
individueel af te spreken met elke bezoekersgroep, groepsgrootte mogelijk tot ca. 25 personen.

Aanmelding en informatiemateriaal:
Stad Rüthen
Toeristenbureau
Hochstr. 14
59602 Rüthen
Tel. 02952 - 818-172 of -173
fax 02952 - 818170
e-mail: post@ruethen.de

Deelnamekosten:
Kleutergroepen/schoolklassen per groep 20,00 Euro
andere groepen 30,00 Euro
(te betalen aan de gids).

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.