Oestereiden

Hoogte ongeveer 200 - 290 m boven zeeniveau

Het noordelijke deel van het dorp is een van de grootste wijken van Rüthen met meer dan 800 inwoners.

Het centrum van het dorp is de St. Antoniuskerk, gebouwd in 1897/98 in neogotische stijl.

Op de kruising van de "Ringer Straße" / "Im Rosengarten" vind je nog steeds de overblijfselen van een Joodse begraafplaats.

Openbare en particuliere voorzieningen: Basisschool, gymnasium, 2 sportvelden, tennisbaan, katholiek parochiehuis.

Op de begraafplaats Oestereiden is een modern begraafplaatskruis geplaatst. Er is een opening ("gat naar de hemel") in de aangegeven balkdoorsnede van het kruis. Het kruis werd in 1965 gemaakt door de beeldhouwer Joh. Dumanski/München.

Rond 1170 werd Oestereiden voor het eerst door de Keulse aartsbisschop Philipp von Heinsberg "Eden" genoemd. Het blijft echter onduidelijk of dit verwijst naar dit dorp of naar het naburige dorp Westereiden, of misschien naar beide plaatsen samen. In 1256 verschijnt er voor het eerst een Latijnse onderscheiding in de betekenis van "oostelijk Eden" als aparte aanduiding voor het dorp.

Rond 1400 verhuisden de heren van Langenstrot hun adellijke zetel naar Eden. Zij waren de eigenaars van de uitgebreide Freigrafschaft (vrije graafschap) met dezelfde naam, een jurisdictie over vrije grond, waarvan het werkgebied in totaal 9 Freistuhl omvatte, waarvan 4 in het gebied van het dorp zelf. In 1472 werd het vrije graafschap en het Edense eigendom van de heren van de Langenstraße verkocht aan de graven van Rietberg, die vervolgens een langdurig geschil kregen met de adellijke heren van Büren, die met hen als leenheren in het dorp concurreerden, over het vrije rechtsgebied. Dit betrof ook de lucratieve rechten op de windmolen van Oestereiden, waarvan de overblijfselen van de toren nog steeds aan de noordkant van het dorp staan.

Tot 1654 was Oestereiden ook de plaats van de gevangenis en de Richtplatz van het gerechtshof van Rüthen, waardoor er talrijke heksenprocessen plaatsvonden.

Het dorp behoorde tot 1898 tot de parochie Hoinkhausen en er is een kapel gedocumenteerd sinds 1597. In 1897 werd de huidige kerk gewijd aan St. Antonius Em. gebouwd, die sinds 1921 wordt bediend door een pastoor. Het huidige plaatselijke wapen verwijst in zijn heraldische symboliek naar de oude vrije jurisdictie en naar de patroonheilige van de kapel.

Meer informatie is te vinden op: https://www.oestereiden.de/

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.