De "Holle Steen

De cultuurgrot "Hohler Stein" in Rüthen-Kallenhardt werd in miljoenen jaren gevormd door de beek Lörmecke, die ook zijn naam gaf aan het natuurreservaat waarin de grot ligt.

Het rotsmassief van de "Hohlen Stein" (holle steen), dat in miljoenen jaren geologische geschiedenis door zijrivieren van de Lörmecke is uitgespoeld, rijst ten zuidwesten van het dorp Kallenhardt op in een bijzonder aantrekkelijk landschap. Tijdens opgravingen in de jaren 1930 werden in de twee grotten vondsten gedaan van menselijke nederzettingen en activiteiten uit verschillende ontwikkelingsperioden sinds de laatste ijstijd.

Sommige sporen en artefacten dateren zelfs uit de migratie- en nederzettingsfasen van de tijd rond 10.000 v. Chr. Sommige opgravingsvoorwerpen die niet duidelijk zijn opgehelderd of tot op de dag van vandaag mysterieus blijven en hun ongewone vondstomgeving hebben deze grot echter ook omgeven met mysterieuze sagen, mythen en legenden.

Er wordt gezegd dat hier een werkplaats voor vervalsingen was tijdens de 30-jarige oorlog. Populaire wetenschappelijke theorieën gaan nog verder terug, volgens welke de grot het historische decor was voor gebeurtenissen die terug te vinden zijn in de dramatische beschrijvingen van het Middelhoogduitse Nibelungenlied. Aan het begin van de 19e eeuw werd de grote ruimte van de grot gebruikt als werkplaats door een zadelmaker en riemsnijder. Verdere informatie: Zweckverband "Naturpark Arnsberger Wald"c/o Kreis Soest, Hoher Weg 1 - 3 / 59494 Soest Tel.: 02921/302252 (Dhr Jens Hoheisel)

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.