Joodse begraafplaats

De joodse begraafplaats in Rüthen is de oudste oorspronkelijke begraafplaats van Westfalen. In 1625 Werden de plaatselijke joden door de stad Rüthen de gracht aan de rand van de noordelijke stadsmuur, ten oosten van de Hachtor, ter beschikking gesteld als permanente begraafplaats voor hun overledenen, nadat daar al eerder (waarschijnlijk sinds de late middeleeuwen) joodse begraafplaatsen waren gevestigd. Er zijn verwijzingen naar het oudere joodse leven in Rüthen in schriftelijke bronnen uit de jaren 1447 en 1279. Een ononderbroken joodse nederzetting in de stad Rüthen vond plaats vanaf 1587. De joodse gemeenschap werd vernietigd door de nazi's in 1942.

Het recht om te begraven op de "Judenhagen" - de oudste naam van de joodse begraafplaats aan de Hachtor - dat in 1625 door het stadsbestuur van Rüthen werd verleend, gold vanaf 1700 ook voor de joden die sindsdien in het stadsdorp Altenrüthen zijn geregistreerd. Het laatste graf werd in 1958 gedolven. Sindsdien wordt deze begraafplaats volgens de joodse riten als verlaten of gesloten beschouwd.

De uiterst zeldzame oorspronkelijke topografie van een Joodse begraafplaats uit de stedelijke Middeleeuwen, die hier nog steeds zichtbaar is, maakt deze begraafplaats tot een Westfaals cultuurmonument van supraregionaal belang.

In 2009 werkte de stad Rüthen als eerste gemeente in Westfalen samen met het Steinheim Instituut voor Duits-Joodse geschiedenis in Duisburg om de 80 overgebleven grafstenen van meer dan 200 begraafplaatsen op een totale oppervlakte van 1821 vierkante meter wetenschappelijk te catalogiseren en te indexeren met als doel ze digitaal te bewerken. Nathanja Hüttenmeister M.A., medewerkster van het instituut, vertaalde en interpreteerde de inscripties met hun ornamentele symboliek en gaf uitleg over de ontwikkeling van de grafcultuur van de begraafplaats. De biografische en genealogische onderzoeksresultaten, die zij ook samenstelde, kunnen in de toekomst zonder problemen worden aangevuld, uitgebreid en eventueel gecorrigeerd dankzij de transparantie en flexibiliteit van de gekozen digitale bewerkingstechniek. Het gemeentearchief van Rüthen(stadtarchiv@ruethen.de) ontvangt hierover graag opmerkingen en informatie.

Link naar de homepage van de Steinheim-instelling

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.